Ring Försäljningsansvarig Anders Ekelöf för mer information:

Tel: 073-592 77 00
info@vastkustjullen.se 
 
Traditionell 14 fots Bohuslänsk rodd-eka
Pris komplett: 25 300 SEK

LÖA: 430 cm
Bredd: 170 cm
Material: Handupplagt plastskrov med trädetaljer
Vikt: ca 100 kg
Leveranstid: 1-9 veckor beroende på val av färg, tillbehör etc.