Ring Försäljningsansvarig Anders Ekelöf för mer information:

Tel: 073-592 77 00
info@vastkustjullen.se


Våra standardmotorer


 
 
Historik
I början av 1970-talet började Göran Johansson tillverka båtar, först för eget behov men så småningom expanderade verksamheten. 1977 fick Göran tillgång till en ny motorjulle i ek vilken han använde för att ta fram en form till ett plastskrov. En ny däcksform och formar till både en kapp och en akterlig styrhytt med bomöjlighet togs fram. Efter två år var formarna klara till det som Göran kallade Västkustjullen. Sedan tidigare tillverkade Göran en större snipa, Västkustsnipan och diverse andra småbåtar. Snipan tillverkades i ca 200 exemplar och jullen i ca 20 exemplar.Göran monterar axel på en Västkustjulle med akterhytt
Formarna låg sedan för fäfot till vintern 2011 då vi köpte formarna. Efter design och tillverkning av två nya innerlinerformar med tillhörande luckor, motorbädd, motorhus, uppdatering av däcksform samt renovering av skrovform påbörjades tillverkningen av den första Västkustjullen på ca 21 år i december 2011.
1981 var Västkustjullen med på båtmässan i Göteborg. Tillverkningen av båtarna fortsatte till ca 1990 då Göran övergick till annan produktion.Västkustjullen vid entre´n till Båtmässan i Göteborg 1981.